Het doel van de prijs

Het bevorderen van kwaliteitsbewustzijn in de schilder-/onderhoudsbranche door de discussie daarover op een positieve manier te bevorderen en het promoten van kwaliteitsschilderwerk bij het Nederlandse publiek, door het belonen en prijzen van bijzonder schilder-/onderhoudswerk.

De prijs

De eer, een oorkonde en een glazen kunstobject voor het winnende schildersbedrijf voor de overall-Juryprijs, en voor de Publieksprijs. Oorkondes voor deze twee winnaars en tevens voor de 3 categoriewinnaars alsmede voor de winnaar van de Klanttevredenheidspluim.

Tevens ontvangen de winnaars uitgebreide aandacht in ter zake publicaties van Eisma Bouwmedia (met name Eisma’s Schildersblad, SchildersVakkrant, SchildersVak.nl en SchildersVAK TV) en publicitaire ondersteuning door middel van persberichten en het ter beschikking stellen van videomateriaal, logo’s, foto’s en persberichten.

In aanmerking komen

Schilder- en onderhoudswerk in brede zin des woord, dat tussen 1 september 2018 en 1 september 2019 uitgevoerd is door een zichzelf tot de schilder-/onderhoudsbranche rekenend bedrijf, in opdracht van een derde partij.

Uitgesloten zijn

Schilder- of onderhoudswerken die voor eigen rekening zijn uitgevoerd, zoals proefstukken of werkzaamheden aan persoonlijk bezit. Toegestaan zijn wel werken die bij wijze van sponsoring voor derden zijn uitgevoerd.

Categorieën

 • Onderhoudsschilderwerk
 • Nieuwbouw- & Renovatieschilderwerk
 • Decoratie- & Restauratieschilderwerk

De Nationale SchildersVakprijs kent drie categorieën. Projecten binnen de categorieën worden met elkaar vergeleken en maken kans op de Nationale SchildersVakprijs in hun categorie. Daarnaast kent de Nationale SchildersVakprijs een overall prijs (‘de Juryprijs’), een Publieksprijs en een Klanttevredenheidspluim.

Per categorie kan een bedrijf maximaal één project inzenden. De jury is gerechtigd een project in te delen voor een andere categorie dan waarvoor het oorspronkelijk is ingezonden.

De Juryprijs en de categorie-prijzen worden toegekend door de vakjury. De Overall-prijs kan worden toebedeeld aan één van de categoriewinnaars, maar het kan – om moverende redenen – ook een van de andere genomineerden zijn.

De Publieksprijs wordt bepaald aan de hand van het aantal stemmen dat het publiek kan uitbrengen op de genomineerde projecten, die gepresenteerd worden op Schildersvakprijs.nl, tijdens de stemperiode in het najaar.

De Klanttevredenheidspluim

De Klanttevredenheidspluim wordt toegekend aan het onderhoudsbedrijf waarvan de klant zijn inzet het meest waardeert. Dit na onderzoek door USP Marketing Consultancy, in eerste instantie via een elektronische enquête onder de opdrachtgevers, in voorkomende gevallen door nader onderzoek door USP Marketing Consultancy (telefonisch kwalitatief onderzoek).

Wijze van inschrijven

Een project kan alleen worden ingediend door het uitvoerende onderhouds-/schildersbedrijf in kwestie. Dit kan via het inschrijfformulier, of anders via e-mail: (schildersvakprijs@eisma.nl ). In de aanmelding dienen te zijn aangegeven:

 • naam en adresgegevens uitvoerend schildersbedrijf (inclusief e-mail),
 • naam en adresgegevens opdrachtgever (inclusief e-mail),
 • precies adres van het aangemelde werk,
 • voorts is het belangrijk het project en de uitgevoerde werkzaamheden zo uitvoerig mogelijk te omschrijven (beantwoord alle open vragen en vermeld n.v.t. als de vraag niet relevant is),
 • vink de werkzaamheden in de checklist aan die relevant zijn voor uw project,
 • geef een duidelijke motivatie waarom u dit werk kansrijk acht de prijs te winnen.

Aan de inzending dienen meerdere en verschillende foto’s van goede kwaliteit van het object te worden toegevoegd. Sowieso foto’s van het eindresultaat, maar liefst ook foto’s voor aanvang van het werk en/of tijdens de uitvoering (mogelijke details). Digitale foto’s moeten van voldoende resolutie zijn, minstens 300 dpi of circa 1 mb.

Wijze van beoordelen

De vakjury bestaat uit deskundigen, afkomstig uit verschillende disciplines van het schildersvak, onder voorzitterschap van Jan Maurits Schouten (hoofdredacteur SchildersVakkrant, SchildersVak.nl en SchildersVAK TV).

 • De jury bepaalt in een selectie, op basis van de door het bedrijf aangeleverde gegevens plus de ingeleverde foto’s, wie er wordt toegelaten tot de competitie.
 • Deze toegelaten projecten worden met korte aanduiding en een foto gepubliceerd op onze website.
 • De opdrachtgevers van deze projecten worden per mail of telefonisch benaderd voor een klanttevredenheidsonderzoek ten behoeve van de Klanttevredenheidspluim.
 • De jury bepaalt tevens 9 genomineerde projecten (dit aantal kan variëren naar gelang inhoudelijke overwegingen).
 • De jury bezoekt (gezamenlijk of in wisselende samenstelling) alle genomineerde projecten.
 • Ook worden de genomineerde werken door een filmteam gefilmd.
 • De filmpjes worden op het internet geplaatst. Bezoekers van www.schildersvakprijs.nl kunnen hun stem uitbrengen op hun favoriete project, deze stemmen bepalen de ‘Publieksprijs’.
 • De jury beoordeelt het werk aan de hand van esthetische, economische, opdrachtgeversvriendelijke en technische criteria. De motivatie van het indienende schildersbedrijf is daarbij van groot belang, evenals de toelichting en observaties ter plekke.

Uitreiking:

De bekendmaking van de winnaars van zowel de Publieksprijs als de juryprijzen gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst medio november 2019.

Medewerking

 • Het schildersbedrijf stelt zelf de opdrachtgever op de hoogte van het feit dat het werk wordt aangemeld.
 • Het project dient bezocht te mogen worden door de jury
 • Foto’s en kerngegevens van het project dienen gepubliceerd te mogen worden op het internet
 • Het project dient gefilmd te mogen worden en de beelden dienen op het internet gepubliceerd te mogen worden.
 • Het schildersbedrijf verplicht zich om medewerking te verlenen aan alle verzoeken en vragen van de jury en de (vak)pers, voor zover ze betrekking hebben op de inzending en de beoordeling daarvan.
 • De door het schildersbedrijf verstrekte foto’s zijn rechtenvrij en mogen gepubliceerd worden in print en online.

Juryverantwoordelijkheid

De jury heeft een beslissend oordeel over de inhoudelijke kant van de Nationale SchildersVakprijs. Zo kan ze, bij gebrek aan voldoende kwaliteit of kwantiteit, besluiten om een categorieprijs niet toe te kennen, of voor een bepaalde categorie geen genomineerden aan te wijzen.

Sluitclausule

In alle niet in dit reglement opgenomen kwesties beslist Eisma Bouwmedia, uitgever van onder veel meer Schildersvak.nl, Eisma’s Schildersblad,  SchildersVakkrant en SchildersVAK TV.

Organisatie en contactinformatie

De Nationale SchildersVakprijs is een initiatief van Eisma Bouwmedia, uitgever van SchildersVakkrant, Eisma’s Schildersblad en Schildersvak.nl.

Contactinformatie:
Eisma Bouwmedia
t.a.v. SchildersVakkrant, Informaticaweg 3, 7007 CP Doetinchem.
E-mail: schildersvakprijs@eisma.nl.
Website: www.schildersvak.nl.