Projectbeschrijving

Inzender: Schildersbedrijf de Jongh, Waardenburg
Categorie: Restauratie/decoratieschilderwerk

Vanaf 2015 ondergaat het interieur van de rooms-katholieke Sint Nicolaasbasiliek in IJsselstein een ingrijpende restauratie die in verschillende fasen is uitgevoerd. Om de kerk in de oorspronkelijke helderheid terug te brengen, is het interieur grondig aangepakt. Door gewelven, zuilen, muren en gemetselde raamkanten te repareren, te reinigen en te retoucheren, heeft de kerk een totaal andere aanblik gekregen. Ook de glas-in-loodramen zijn gerenoveerd. De beschilderingen op de gewelven en ribben zijn voornamelijk uitgevoerd in minerale silicaatachtige verfsoorten. De grote uitdaging was een kleurretouche en -integratie uit te voeren zonder afbreuk te doen aan de authenticiteit en het karakter van de schilderingen op de minerale ondergronden en de beelden.

Motivatie

Dit restauratieproject is in zijn totaliteit door ons aangenomen, waarin we de kwaliteit en planning - in samenwerking met het restauratieteam, waarin ook vertegenwoordigd Restauratiecommissie Rooms Katholieke Parochie van de Heilige Drie Eenheid en Verlaan & Bouwstra architecten - tot een fantastisch eind hebben gebracht. Na de voorbereidende besprekingen en diverse onderzoeken is eerst een methodiek ontwikkeld voor de restauratiewerkzaamheden aan het interieur van de basiliek en getest in een proefproject in de Mariakapel. Op basis van deze ervaringen is een technisch uitvoeringsplan voor de totale restauratie van de basiliek opgesteld.