Projectbeschrijving

Inzender: Leo Scholten Schilders- en restauratiewerken, Huissen
Categorie: Restauratie/decoratieschilderwerk

De Goirkese kerk in Tilburg, gewijd aan de heilige Dionysius, dateert in zijn huidige vorm van 1836. Omdat de kerk op de nominatie stond gesloten te worden, werd er nauwelijks onderhoud gepleegd. Vrijwilligers deden hun best. Toen alsnog werd besloten de kerk open te houden, kwam een omvangrijk herstel- en restauratieprogramma van degrond. Na herstel van daken en goten kon, in fasen, de restauratie en reconstructie van de decoraties (waarvan tweederde was overgeschilderd) een aanvang nemen. In totaal werkten 22 medewerkers mee en konden stagiaires en leerlingen van diverse schilderscholen er kennis en ervaring opdoen. Ook de grote schildering in de apsis van Jos ten Hornis is gerestaureerd.

Motivatie

Gestreefd moest worden naar een eindbeeld waarin de verschillende perioden en uitvoeringen naast elkaar herkenbaar, maar zorgvuldig geïntegreerd zijn. Lacunes konden worden opgelost dankzij onderzoek in het Cuypersarchief. Het consequent vasthouden aan dezelfde hoge kwaliteit gedurende de verschillende restauratiefasen vroeg intensieve begeleiding, uitleg en demonstratie. Daarbij speelden zaken als kleurmengen, aanbrengen van structuren en specialistische decoratietechnieken een grote rol. Samenvattend: een multidisciplinaire aanpak, technischrestauratief onderzoek, intensief overleg in een team van specialisten en met betrokken functionarissen van o.a. het bisdom en natuurlijk vakmanschap, materiaalkennis en flexibiliteit maken dit project uniek.