Projectbeschrijving

Inzender: R75 Studio voor Kunstwerk, Barendrecht
Categorie: Restauratie/decoratieschilderwerk

Dit project omvat de decoratie van vier kopgevels van appartementencomplexen middels het realiseren van vier grote gevelkunstwerken van Griekse oudheden in Rotterdam Lombardijen. Opdrachtgever Havensteder wilde graag dat de appartementen meedoen in de Citatenroute, onderdeel van kunst in de openbare ruimte, in Lombardijen. De appartementen waren al voorzien van een muurschildering. Hiervoor was onderhoud nodig. Mijn voorstel was om voor nieuwe schilderingen te kiezen. Het ontwerp is tot stand gekomen door inspiratie op te doen uit boeken en op internet. De ontwerpen zijn eerst met de hand geschetst en daarna voorgelegd aan de opdrachtgever en de bewonerscommissie. Na goedkeuring kon worden begonnen met de uitvoering. Het schilderwerk is uitgevoerd met de kwast en met zorg gekozen verfsystemen.

Motivatie

Grootste uitdaging was het ontwerp zodanig maken dat het een ieder aanspreekt. De grootte en hoogte van het object waren een uitdaging omdat het heel belangrijk is dat de verhoudingen goed zijn en het beeld sterk is. Sprekend, maar toch ook zacht. Op een hoogwerker kun je niet achteruit stappen om te kijken of alles klopt. Dat is een extra uitdaging. Voorts was het zaak de juiste kleuren en afmetingen te kiezen zodat de schildering een heldere en sterke uitstraling krijgt. Het mooie van dit project is dat goed schilderwerk op een andere manier wordt belicht. Voor het uitvoeren van een gedetailleerde schildering als dit, is elke stap van het schilderproces belangrijk. Een goede ondergrond creëren, rekening houden met weersomstandigheden en het kiezen van de juiste verfsystemen zijn onmisbaar om duurzaamheid te garanderen.