Projectbeschrijving

Inzender: Hendriks SGR, Berghem
Categorie: Onderhoud/renovatieschilderwerk

De gebouwencomplexen Boldershof in Druten (realisatie 1907 t/m 1915) bestaan uit een kapel, drie paviljoens (Marie Louise, Bernadette en Montfort) en een voormalig klooster. Vroeger louter bedoeld als huisvesting voor geestelijk gehandicapten, tegenwoordig is Standvast Wonen uit Nijmegen eigenaar van de wooncomplexen Montfort en Marie Louise. De bewoners in deze appartementencomplexen zijn zowel jonge gezinnen, alleenstaanden als senioren. De werkzaamheden betroffen het buitenschilderwerk en beglazing (onder andere terugbrengen oude detaillering glaslataansluitingen). Na kleurhistorisch onderzoek zijn de verflagen verwijderd, is houtrot aangepakt en een nieuw verfsysteem opgebouwd (polyurethaan-alkydhars).

Motivatie

Ons motto is ‘Samenwerken Geeft Resultaat’ en dat komt terug in onze denk- en werkwijze en in onze naam Hendriks SGR. Wij hebben een plan van aanpak opgesteld om de buitenschil van de wooncomplexen weer in oude glorie te herstellen. Alle facetten van RGS totaalonderhoud, waarbij de bewoners van de wooncomplexen centraal staan, komen op dit project tot uiting. Voorts veel aanvullende werkzaamheden, zoals verwijderen oude stalen vluchtwegen, gevelreiniging, vervangen bestaand voegwerk door snijvoegwerk en vervangen pannendak. Naast een leerwerkplek voor onze jeugdige schilders, een project waar niet alleen onze leermeesters, maar ook onze timmerlieden, UTA-medewerkers, partners, de opdrachtgever en bewoners vol trots op terug kijken.